Privatlivspolitik – Opbevaring af personoplysninger ved jobansøgninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. 

Ved indsendelse af vores kontaktformular som led i din jobansøgning, modtager Front Marketing IVS dit navn, e-mailadresse, samt telefonnummer.

Front Marketing IVS, opbevarer disse oplysninger for at kunne kontakte dig i udvælgelsesprocessen af ansættelserne.
Opbevaringen af persondata bliver dermed gjort således at dataansvarlig (Front Marketing IVS) kan forfølge en legitim interesse. Der henvises til Persondataforordningen art. 6 stk. 1 f)

 

 

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

 

Formål
Oplysningerne bruges til at gøre os i stand til at kontakte dig angående et muligt ansættelsesforhold mellem dig og Front Marketing IVS.

 

 

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i et tidsrum af ikke mere end 3 måneder efter den nødvendige kontakt omkring et eventuelt ansættelsesforhold er foregået.
Sker der ingen kontakt mellem dig og dataansvarlig (Front Marketing IVS) vil data blive slettet indenfor 3 måneder fra modtagelsen af dine oplysninger.

 

 

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

 

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig.
Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Data@Fmmarketing.dk . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Front Marketing IVS
Dalgas Boulevard 48
2000 Frederiksberg
Telefon: 31682301
Email: Info@fmmarketing.dk